Solar Bug Zappers

برای استفاده از باگ زاپر خورشیدی، ابتدا باید یک مکان مناسب پیدا کنید.به دنبال منطقه ای باشید که حشرات در آن حضور دارند، ترجیحاً در آفتاب کامل، زیرا zapper برای کار به انرژی خورشیدی متکی است.هنگامی که نقطه مناسب را پیدا کردید، مطمئن شوید که پنل خورشیدی در معرض نور مستقیم خورشید قرار دارد تا بتواند به درستی شارژ شود.در شب، زمانی که باگ ها بیشتر فعال هستند، می توانید از کلید پاور برای روشن کردن زاپر استفاده کنید.پس از فعال شدن،زاپر باگ خورشیدی نور ماوراء بنفش را برای جذب حشرات ساطع می کند.وقتی اشکالات با شبکه فلزی تماس پیدا می کنندزاپر پشه خورشیدیآنها دچار برق گرفتگی می شوند و عملاً آنها را می کشند.به خاطر داشته باشید که سینی حشرات را به طور مرتب خالی کنید تا زاپر کارآمد بماند.این کار از مسدود شدن آن با اشکالات مرده جلوگیری می کند و تضمین می کند که به طور موثر کار می کند.

علاوه بر این، مهم است که شوکرها را دور از مناطقی که انسان‌ها در آن تردد می‌کنند قرار دهید تا خطر تماس تصادفی به حداقل برسد.برای ایمنی خود، لطفاً از دست زدن به دستگاه ضد شوک در حین استفاده خودداری کنید، در غیر این صورت ممکن است باعث برق گرفتگی خفیف شود.در نهایت، در هوای بارانی یا طوفانی، برای جلوگیری از آسیب احتمالی، توصیه می شود شوکر را از برق جدا کنید.با پیروی از این دستورالعمل ها، می توانید به طور موثر از آن استفاده کنیدباگ زاپر با انرژی خورشیدی برای کمک به کنترل و کاهش ظهور اشکالات در مناطق مورد نظر.